Cyfarfod Ymgyrch aBer - Hydref 2012

Hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd y cyfarfod ar Ddydd Gwener. 

I'r rheini nad oedd yn gallu bod yno, neu i'r rheini hoffai fynd dros y pwyntiau a chodwyd unwaith eto, mae croeso ichi lawrlwytho'r sleidiau powerpoint isod, neu os fyddai'n gwell gennych, mae'r sleidiau ar gael ar YouTube.

Attachments:
Download this file (WELCOME V2.ppt)aBer Presentation - October 2012[Presentation slides for the October 2012 campaign meeting in Neuadd Goffa Penparcau]690 Kb

Ychwanegu sylw


Cod diogelwch
Ail-lwytho

Language / Iaith