Cyfarfod cyhoeddus aBer ym mis Hydref

Fe fydd yna gyfarfod cyhoeddus ar 19fed o Hydref am 7 y.h. yn Neuadd Goffa Penparcau, lle bydd aelodau grŵp aBer yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch dros Iechyd yn y Canolbarth.  Mae'n glir fod yr ymgyrch yn awr am sicrhau fod yna gorff yn gyfrifol am ddarpariaeth Iechyd yng Nghanolbarth Cymru gyda Bronglais fel canolfan gofal eilaidd hyfyw, cryf a datblygol.

Mae methiant y strwythur Bwrdd Iechyd cyfredol i ddatblygu'r fath strategaeth yn golygu bod yn rhaid i ni i gyd mynnu cael rhywbeth gwahanol.  Dim ond gydag un Bwrdd Iechyd sy'n edrych ar ôl dalgylch naturiol Bronglais y gall cynllun cyson gael ei ddatblygu a fydd yn gallu darparu gwasanaethau iechyd i bobl Canolbarth Cymru yng Nghanolbarth Cymru.  Hwn ydy ffocws yr ymgyrch yn awr - aBer Iechyd Canolbarth/aBer for Mid Wales Health.

Byddwn yn rhoi gwybod i bawb sut y gallen nhw helpu, ac yn esbonio sut i ymateb i ymgynghoriadau cyfredol y Bwrdd Iechyd.

Diolch am eich cefnogaeth barhaol.

Ychwanegu sylw


Cod diogelwch
Ail-lwytho

Language / Iaith