Beth Gallwch ei Wneud

1. Dewch i gyfarfod cyhoeddus y Bwrdd Iechyd yn y Morlan ar 5ed o Fedi.

Fe fydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y Morlan ar 5ed o Fedi 2012 rhwng 7yh a 9yh.  Dewch i'r cyfarfod er mwyn mynegu eich barn i'r Bwrdd Iechyd ynglŷn â darpariaeth gofal iechyd ym Mronglais.


Fe fydd yna aelod o grŵp ymgyrchu aBer (sy'n gyfrifol am redeg y wefan hon) yn bresennol ar y panel i ateb eich cwestiynnau.

2. Ysgrifennwch at y Bwrdd Iechyd.

Os nad ydych am lenwi'r holiadur, am ei fod yn annigonol, yna ysgrifennwch at y Bwrdd Iechyd.  Er fod y Bwrdd Iechyd yn gwadu ei fod wedi gwneud unrhyw benderfyniadau, mae'n dangos ymrwymiad enfawr tuag at lawfeddygaeth yn y de (e.e. Uned Gofal Dwys/ITU yng Nghaerfyrddin), a dim ymrwymiad o ddifri tuag at lawfeddygaeth ym Mronglais.  Mae pryderon eraill wedi cael eu mynegi mewn cyfarfodydd cyhoeddus ac mae'r rhain mewn rhai o'r adnoddau eraill ar y wefan, gweler ein erthygl esboniadol a'n adran dogfennau defnyddiol.

3. Cysylltwch â'ch CIC lleol.

Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) ydy'r cyfundrefnau eraill sydd â dyletswydd i gynrechioli'r claf a'r cyhoedd yn yr ailgynlluniad hwn o wasanaethau.  Mae'n ddyletswydd arnynt i ddarganfod beth ydy barn y cyhoedd ac yna i gynrychioli'r barn hynny yn y broses.  Y mwya o wybodaeth y mae'r CICau yn derbyn, y mwya gellid basio ymlaen, gyda phŵer llawn eu hawliau statudol.  Ysgrifennwch at eich CIC lleol gyda'ch pryderon a'ch hanesion am ba mor bwysig ydy Bronglais i chi a'r bobl sy'n agos iddoch.  Hefyd, gofynnwch i'ch CIC i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio gyda'r ddau CIC eraill i gyflwyno achos Bronglais.

Dewiswch eich CIC lleol o'r rhestr isod i ymweld â'u gwefan:

CIC Hywel Dda

CIC Sir Drefaldwyn

CIC Betsi Cadwaladr

 

Language / Iaith