Arbed Bronglais - Ymunwch ag ymgyrch aBer i gadw gwasanaethau ym Mronglais

Ymgyrch ydym a sefydlwyd i amddiffyn gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.  Er gwaetha'r ffaith fod Bronglais yn gwasanaethu ardal ehangach nag unrhyw ysbyty arall yng Nghymru, mae, credwch neu beidio, dan fygythiad o gael ei israddio.  Am ei fod mewn lleoliad strategol pwysig yng Nghanolbarth Cymru, dylai gwasanaethau ym Mronglais gael eu cynyddu, nid lleihau.

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi gwrthod yn ddiysgog i wrando ar bobl Canolbarth Cymru, ac maent yn amharod i rannu gwybodaeth am wir ehangder eu cynlluniau.

 

Ymunwch â'n hymgyrch HEDDIW a brwydrwch i gadw gwasanaethau yn EICH YSBYTY.

Cyfarfod Ymgyrch aBer - Hydref 2012

Hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd y cyfarfod ar Ddydd Gwener. 

I'r rheini nad oedd yn gallu bod yno, neu i'r rheini hoffai fynd dros y pwyntiau a chodwyd unwaith eto, mae croeso ichi lawrlwytho'r sleidiau powerpoint isod, neu os fyddai'n gwell gennych, mae'r sleidiau ar gael ar YouTube.

Attachments:
Download this file (WELCOME V2.ppt)aBer Presentation - October 2012[Presentation slides for the October 2012 campaign meeting in Neuadd Goffa Penparcau]690 Kb

Cyfarfod cyhoeddus aBer ym mis Hydref

Fe fydd yna gyfarfod cyhoeddus ar 19fed o Hydref am 7 y.h. yn Neuadd Goffa Penparcau, lle bydd aelodau grŵp aBer yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch dros Iechyd yn y Canolbarth.  Mae'n glir fod yr ymgyrch yn awr am sicrhau fod yna gorff yn gyfrifol am ddarpariaeth Iechyd yng Nghanolbarth Cymru gyda Bronglais fel canolfan gofal eilaidd hyfyw, cryf a datblygol.

Mae methiant y strwythur Bwrdd Iechyd cyfredol i ddatblygu'r fath strategaeth yn golygu bod yn rhaid i ni i gyd mynnu cael rhywbeth gwahanol.  Dim ond gydag un Bwrdd Iechyd sy'n edrych ar ôl dalgylch naturiol Bronglais y gall cynllun cyson gael ei ddatblygu a fydd yn gallu darparu gwasanaethau iechyd i bobl Canolbarth Cymru yng Nghanolbarth Cymru.  Hwn ydy ffocws yr ymgyrch yn awr - aBer Iechyd Canolbarth/aBer for Mid Wales Health.

Byddwn yn rhoi gwybod i bawb sut y gallen nhw helpu, ac yn esbonio sut i ymateb i ymgynghoriadau cyfredol y Bwrdd Iechyd.

Diolch am eich cefnogaeth barhaol.

Datganiad i'r wasg gan grwp aBer - 1 Medi 2012

We see the Health Boards surrounding Mid Wales putting forward Health Plans for Public Consultation which are focused on their Board Areas.  We are alarmed at the prospect of Health Service Provisions becoming increasingly centred on the A55 and M4 corridors, to the detriment of the people of Mid Wales who more and more feel uncared for, angry, and unjustly treated.

We therefore wish to make our position clear at this time.

Our Aims are

  •     1. To call upon the Minister for a coherent Health Services Strategy for the People of Mid Wales, enabled by a suitable Management and Administrative Structure that is properly resourced.
  •     2. That Bronglais Hospital is enabled to provide full District General Hospital services as required by such a Strategy.

Darllen mwy...

Bro Ddyfi Dros Bronglais - Cylchlythyr 2 - Awst 2012

YMGYNGHORIAD: Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi ei ddogfen ymgynghorol Eich Iechyd Eich Dyfodol, sy’n cynnwys argymhellion penodol ar gyfer Ysbyty Bronglais, ers 6 Awst. Bydd llawer ohonoch wedi darllen cynnwys y datganiad dilynol yn y Cambrian News gan Dr William Roberts, o Grŵp Aber. Hyd yn hyn mae’r ymgyrch wedi cael dylanwad ond nid yw’r brwydro ar ben ac mae angen bod yn wyliadwrus a dal i bwyso. I’r sawl sydd heb weld y datganiad, dyma rai o’r pwyntiau sy’n berthnasol i Fro Ddyfi (cliciwch ar 'mwy' er mwyn darllen y cylchlythyr llawn)

Darllen mwy...

Datganiad i'r Wasg gan Grŵp aBer Mewn Ymateb i Gyhoeddiadau'r Bwrdd Iechyd

Dyma ddatganiad i'r wasg wedi'i arwyddo gan Dr William Roberts o Grŵp Ymgyrchu aBer:

We are pleased that Services at Bronglais hospital which were under threat some months ago, now appear to be secure, thanks to the people of Mid Wales who went to Cardiff to protest [over 850 of them] and the Hospital Consultants who were prepared to write to the Minister. We are however sorry that this would appear to be at the cost of services at Llanelli. We do not think that this is a proper way to run a Health Service.

The Services threatened were General Surgery, Accident and Emergency, Trauma and Orthopaedics, and Chemotherapy all of which will now be delivered at Bronglais.

Major Colo Rectal Surgery will also continue at Bronglais, but the Board is saying that minor laparoscopic surgery in the speciality will take place at Withybush hospital. We say that all aspects of this particular speciality should be undertaken at Bronglais.

The Board's Obstetric Strategy remains to care for pregnant women at higher risk in a centre in the South.  However the Board now admits that this option may not be sustainable. We think that this is a more realistic view and support the concept of an Obstetric Unit in the South and a much strengthened Consultant led and indeed delivered service at Bronglais.  We note that the Board uses the 2008 RCOG report as its reason to seek to centralize these services. Somewhat illogically, it omits to mention that the report at its end advocates two exceptional small units of which Bronglais is one, which it commends and as a safe and desirable way of delivering modern quality obstetric service in the context of rurality. This is what we now seek with a Paediatric unit which was present, fully reinstated with the 4 baby beds described in the 2008 RCOG report rather than the overnight provision currently offered.

We call for the return of the Mental Health in-patient facility beds, recently closed for staffing reasons, to Bronglais as a matter of urgency.

Hywel Dda Board is saying that it intends to close both Tregaron and Aberaeron Hospitals.  We contend that these units should stay open in the same way as we would protest any closure of wards at Bronglais. We give as our reason the Board's stated promise that no change in service provision will occur without safe and viable alternatives being provided.  This brings us to the Board's strategy for the Community which we argue is not deliverable. We say this as the Board has already admitted elsewhere that General Medical Practitioner manpower in its area is problematic. There is an aging GP population who find it hard to recruit. They are fully stretched - witness the cry for more GP Appointments across Wales, along with less waiting times for those appointments. These doctors are fully stretched.  Where realistically are they to find time to do Minor A. and E., preoperative assessments, and increased care of patients newly released from hospital at an earlier stage than previously was the case.  Furthermore, where is the money coming from at a time when the budget is being cut drastically?  Buildings will be built and £40m is allocated, but extra will be needed to extend surgeries throughout the area. Equipment will be needed, and more to the point, a large programme of Nurse Education will have to be funded and provided.  If all the required resources were now available, which they are not, we estimate five years as the minimum time it will take to create a pan Hywel Dda service of the sort that the Board describes.   

William Roberts

6.8.2012

Language / Iaith